powered by Agones.gr - opap

Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2015

Η Ακολουθία Των Χαιρετισμών στη Θεοτόκο στο Νέο Ροεινό Ναυπλίας


STUDIO B&G

Διανύοντας την μεγάλη σαρακοστή , σε όλους τους  Ορθοδόξους ναούς στην Ελλάδα ψέλνονται οι χαιρετισμοί στηνΥπεραγία Θεοτόκο. Στον ενοριακό Ιερό ναό της Αγίας   Μαρίνας στο Νέο  Ροεινό  Ναυπλίας  ο ιερέας  του ναού π. Χρήστος Ιωαννίδης έψαλε την  Γ 'στάση των χαιρετισμών στην Παναγία μας. Σε ένα κατάμεστο από πιστούς ναό ,κυρίως νέους ο πατέρας Χρήστος κάθε χρόνο ψέλνει τους χαιρετισμούς με  όλη του την ψυχή. Στην επίσημη λειτουργική γλώσσα η ακολουθία αυτή ονομάζεται «Ακάθιστος Ύμνος» ή μονολεκτικά «Ακάθιστος» από την ορθία στάση, που τηρούσαν οι πιστοί καθ'όλη τη διάρκεια της ψαλμωδίας της. Έτσι και με τα λόγια και με τη στάση του σώματος εκφράζεται η τιμή, η ιδιαίτερη ευλάβεια, η ευχαριστία προς εκείνη, προς την οποία απευθύνουμε τους χαιρετισμούς μας.Είναι δε η ακολουθία αυτή στη σημερινή λειτουργική μας πράξη εντεταγμένη στο λειτουργικό πλαίσιο της ακολουθίας του μικρού αποδείπνου, όπως ακριβώς τελέσθηκε απόψε. Έτσι γίνεται κάθε Παρασκευή στις τέσσερις πρώτες εβδομάδες των Νηστειών, ακόμα και την Παρασκευή της Ε' Εβδομάδος, που μετά την τμηματική στις τέσσερις πρώτες εβδομάδες ψαλμωδία του, ανακεφαλαιώνεται ολόκληρος ο ύμνος.Ο Κανόνας του Ακάθιστου είναι έργο των Ιωάννου Δαμασκηνού ,οι ειρμοί, και Ιωσήφ Ξένου του Υμνογράφου τα τροπάρια . Πηγές του Ύμνου είναι η Αγία Γραφή και οι Πατέρες της Εκκλησίας ενώ ο συνθέτης, ο χρόνος και η αιτία της σύνθεσης του Ύμνου, παραμένουν ακόμα ανεξακρίβωτα από τους μελετητές. Όποιος όμως και αν ήταν ο ποιητής και με οποιοδήποτε ιστορικό γεγονός από τα ανωτέρω και αν συνεδέθη πρωταρχικά, ένα είναι το αναμφισβήτητο στοιχείο, που μας δίδουν οι σχετικές πηγές, ότι ο ύμνος εψάλλετο ως ευχαριστήριος ωδή προς την υπέρμαχο στρατηγό του Βυζαντινού κράτους κατά τις ευχαριστήριες παννυχίδες που ετελούντο εις ανάμνησιν των ανωτέρω γεγονότων. Κατά την παρατήρησι του συναξαριστού ο ύμνος λέγεται «Ακάθιστος», γιατί τότε κατά την σωτηρία της Πόλεως και έκτοτε μέχρι σήμερα, όταν οι, οίκοι του ύμνου αυτού εψάλλοντο, «ορθοί πάντες» τους ήκουαν εις ένδειξιν ευχαριστίας προς την Θεοτόκο, ενώ στους οίκους των άλλων κοντακίων «εξ έθους» εκάθηντο.


Με την Ακολουθία του Ακάθιστου Ύμνου εκδηλώνονται ευχαριστίες και εγκώμια στο πρόσωπο της Παναγίας. Αποτελείται, κατά βάση, από τον Ακάθιστο Ύμνο και τον Κανόνα του Ακάθιστου Ύμνου, πλαισιωμένα με ψαλμούς, απολυτίκια και ευχές.

Στην υπέρμαχο στρατηγό, η πόλις της Θεοτόκου, που λυτρώθηκε χάρι σ'αυτήν από τα δεινά, αναγράφει τα νικητήρια και παρακαλεί αυτήν που έχει την ακαταμάχητη δύναμι να την ελευθερώνη από τους ποικίλους κινδύνους για να την δοξολογή κράζοντας το: «Χαίρε, νύμφη ανύμφευτε».Ο ύμνος ψάλλεται και πάλι σε ήχο πλ. δ΄.

Τεχος ε τν παρθένων,
Θεοτόκε Παρθένε,
κα
πάντων τν ες σ προστρεχόντων.
γρ το ορανο κα τς γς,
κατεσκεύασέ σε ποιητής,
χραντε,
ο
κήσας ν τ μήτρα σου,
κα
πάντας σοι προσφωνεν διδάξας•

 Χαρε, στήλη τς παρθενίας,
χα
ρε, πύλη τς σωτήριας.
Χα
ρε, ρχηγ νοητς ναπλάσεως,
χα
ρε, χορηγ θεϊκς γαθότητος.
Χα
ρε, σ γρ νεγέννησας τος συλληφθέντας ασχρς,
χα
ρε, σ γρ νουθέτησας τος συληθέντας τν νον.
Χα
ρε, τν φθορέα τν φρενν καταργοσα,
χα
ρε, τν σπορέα τς γνείας τεκοσα.
Χα
ρε, παστάς σπόρου νυμφεύσεως,
χα
ρε, πιστος Κυρί ρμόζουσα.
Χα
ρε, καλ κουροτρόφε παρθένων,
χα
ρε, ψυχν νυμφοστόλε γίων.

Χα
ρε, Νύμφη νύμφευτε.

μνος πας ττται,
συνεκτείνεσθαι σπεύδων,
τ
πλήθει τν πολλν οκτιρμν σου•
σαρίθμους γρ τ ψάμμ δάς,
ν προσφέρωμέν σοι, Βασιλε γιε,
ο
δν τελομεν ξιον,
ν δέδωκας μν τος σο βοσιν•
λληλούια.

Φωτοδόχον λαμπάδα,
το
ς ν σκότει φανεσαν,
ρμεν τν γίαν Παρθένον•
τ
γρ υλον πτουσα φς,
δηγε πρς γνσιν θεϊκν παντας,
α
γ τν νον φωτίζουσα,
κραυγ
δ τιμωμένη τατα•
Χα
ρε, κτς νοητο λίου,
χα
ρε, βολς το δύτου φέγγους.
Χα
ρε, στραπ τς ψυχς καταλάμπουσα,
χα
ρε, ς βροντ τος χθρος καταπλήττουσα.
Χα
ρε, τι τν πολύφωτον νατέλλεις φωτισμόν,
Χα
ρε, τι τν πολύρρυτον ναβλύζεις ποταμόν.
Χα
ρε, τς κολυμβήθρας ζωγραφοσα τν τύπον,
χα
ρε, τς μαρτίας ναιροσα τν ρύπον.
Χα
ρε, λουτρ κπλυνων συνείδησιν,
χα
ρε, κρατρ κιρνν γαλλίασιν.
Χα
ρε, σμ τς Χριστο εωδίας,
χα
ρε, ζω μυστικς εωχίας.

Χα
ρε, Νύμφη νύμφευτε.

Χάριν δο
ναι θελήσας,
φλημάτων ρχαίων,
πάντων χρεωλύτης νθρώπων,
πεδήμησε δι'αυτο,
πρ
ς τος ποδήμους τς ατο Χάριτος•
κα
σχίσας τ χειρόγραφον,
κούει παρ πάντων οτως•
λληλούια.

Ψάλλοντές σου τ
ν τόκον,
νυμνομέν σε πάντες,
ς μψυχον ναόν, Θεοτόκε.
ν τ σ γρ οκήσας γαστρί,
συνέχων πάντα τ χειρ Κύριος,
γίασεν, δόξασεν, δίδαξε βον σο πάντας•
Χα
ρε, σκην το Θεο κα Λόγου,
χα
ρε, γία γίων μείζων.
Χα
ρε, κιβωτ χρυσωθεσα τ Πνεύματι,
χα
ρε, θησαυρ τς ζως δαπάνητε.
Χα
ρε, τίμιον διάδημα βασιλέων εσεβν,
χα
ρε, καύχημα σεβάσμιον ερέων ελαβν.
Χα
ρε, τς κκλησίας σάλευτος πύργος,
χα
ρε, τς Βασιλείας τ πόρθητον τεχος.
Χα
ρε, δι' ς γείρονται τρόπαια,
χα
ρε, δι' ς χθρο καταπίπτουσι.
Χα
ρε, χρωτς το μο θεραπεία,
χα
ρε, ψυχς τς μς σωτηρία.

Χα
ρε, Νύμφη νύμφευτε.πανύμνητε Μτερ,
τεκοσα τν πάντων γίων,
γιώτατον Λόγον•
δεξαμένη γ
ρ τν νν προσφοράν,
π πάσης ρσαι συμφορς παντας,
κα
τς μελλούσης λύτρωσαι κολάσεως,
το
ς σο βοντας•
λληλούια.πνευση.

 


Δεν υπάρχουν σχόλια: